ca88手机版登录网页logo
个人版下载 网吧版下载 离线安装包

最近一场: 4天前 双排TPP 第15名

绝地求生段位图标Survivor Survivor 等级: Survivor
6,366 排名前0.00%

W 229

10 522

输出能力

5 场均击杀 7,988 击杀总数 31.1 % 爆头率

生存能力

13 min 场均存活 35 场均排名 292 h 存活总时长

战术能力

14.1 % 战术成功率 5.72 K/D 5.96 KDA

移动能力

249.4 M 场均行驶 1,148.6 M 场均行走 1,915.2 KM 移动总里程

补给能力

2,867 治疗总数 5,700 能力补充总数 - 复活总数

和TA一起玩过的

shtzhy的选手头像 1
shtzhy

一起玩了 17场

Yy431_RP的选手头像 2
Yy431_RP

一起玩了 17场

SanHuang-Shenlan的选手头像 3
SanHuang-Shenlan

一起玩了 13场

Sina-su2h0u的选手头像 4
Sina-su2h0u

一起玩了 10场

DFox_AxinxxX的选手头像 5
DFox_AxinxxX

一起玩了 7场

HuYa_Heida的选手头像 6
HuYa_Heida

一起玩了 7场

MANGYHYZ的选手头像 7
MANGYHYZ

一起玩了 5场

linxi-cha的选手头像 8
linxi-cha

一起玩了 5场

QAQ_AmAzingQizhi的选手头像 9
QAQ_AmAzingQizhi

一起玩了 5场

tv07的选手头像 10
tv07

一起玩了 4场

RabbitBabya的选手头像 11
RabbitBabya

一起玩了 4场

zuixihuannilene的选手头像 12
zuixihuannilene

一起玩了 4场

DouYu_6130152的选手头像 13
DouYu_6130152

一起玩了 4场

HuYa_11145321的选手头像 14
HuYa_11145321

一起玩了 4场

Virgo-X-Cx7的选手头像 15
Virgo-X-Cx7

一起玩了 2场

HuYa_10487574的选手头像 16
HuYa_10487574

一起玩了 2场

Virgo-X-77的选手头像 17
Virgo-X-77

一起玩了 2场

For_Rui的选手头像 18
For_Rui

一起玩了 2场

omalu的选手头像 19
omalu

一起玩了 2场

bjhouzi的选手头像 20
bjhouzi

一起玩了 2场

DuZhongqiu的选手头像 21
DuZhongqiu

一起玩了 1场

Mishi7-的选手头像 22
Mishi7-

一起玩了 1场

K-Show-SteveN的选手头像 23
K-Show-SteveN

一起玩了 1场

c0ta420的选手头像 24
c0ta420

一起玩了 1场

Sntxc的选手头像 25
Sntxc

一起玩了 1场

Grumpy88的选手头像 26
Grumpy88

一起玩了 1场

JackwhiTCHE的选手头像 27
JackwhiTCHE

一起玩了 1场

shiyu19960205的选手头像 28
shiyu19960205

一起玩了 1场

Request_A_Song的选手头像 29
Request_A_Song

一起玩了 1场

VulgoGordoo的选手头像 30
VulgoGordoo

一起玩了 1场

ShacoINbox的选手头像 31
ShacoINbox

一起玩了 1场

绝地求生历史战绩

PUBG模式 名次 击杀 伤害 移动距离 助攻 队友
单排 10天前 TPP
41 /95 名次
1 击杀 195 伤害 0.30 km 0
单排 10天前 TPP
5 /95 名次
13 击杀 1,336 伤害 3.48 km 1
单排 10天前 TPP
76 /92 名次
1 击杀 16 伤害 0.13 km 0
单排 10天前 TPP
93 /94 名次
- 击杀 45 伤害 0.00 km 0
单排 10天前 TPP
78 /95 名次
2 击杀 200 伤害 0.09 km 0
单排 10天前 TPP
74 /93 名次
1 击杀 173 伤害 0.12 km 1
单排 10天前 TPP
94 /98 名次
- 击杀 49 伤害 0.01 km 0
单排 10天前 TPP
78 /98 名次
1 击杀 100 伤害 0.15 km 0
单排 10天前 TPP
91 /96 名次
1 击杀 100 伤害 0.00 km 0
单排 10天前 TPP
22 /100 名次
4 击杀 535 伤害 1.25 km 0
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

绝地求生世界排名

排名 PUBG昵称 SP 胜利数 击杀 段位
#1
DouYuTV-3981057
7264 334 10350
#2
DouYu_1553278
7236 304 7004
#3
Twitch_Ryong2
7219 291 7015
#4
17_OAS
7087 127 5565
#5
DouYu-4053316_MT
6866 174 6717
#6
Twitch_PandaTV_
6860 258 8586
#7
maig1028
6780 6 3143
#8
Huya-GTqiang
6709 147 6938
#9
HuYa_634143
6688 278 8696
#10
4AMGuCun0zzZ
6613 101 4188
#11
KS-LeYang
6573 86 3769
#12
GARNETCOMP
6572 52 2470
#13
huya-36661158
6554 164 3765
#14
Huya_XiaoQiangg
6530 192 8310
#15
ks_QingShou_nb
6516 62 3595
#16
HuyaTV-16401686
6493 73 2764
#17
SungMinYingTV
6489 119 3764
#18
HuYaTV_15310849
6461 206 5217
#19
wycjjjjj
6417 58 1815
#20
KS68689999
6415 71 1874
#21
Cigan
6413 92 2841
#22
AFTV_HomeGround
6382 221 6305
#23
Huya-15539460
6379 177 4701
#24
huya_tv_15393367
6366 229 8007
#25
44ever_YU
6336 76 5394
#26
zkekals01
6321 17 1754
#27
Jin_Hui_18
6293 10 2565
#28
Algema
6291 97 4179
#29
KSVT-D0ngYAng
6287 113 6780
#30
AFTV_606
6279 163 9716
#31
TheGame1983
6275 20 2663
#32
trust1004
6267 17 2107
#33
MaxSpeed88888
6265 29 2118
#34
ttxxbb710815
6258 36 1327
#35
DianMiao-LeYang
6256 79 3974
#36
Xuese-YeYu
6245 180 4493
#37
huya_heng1
6245 164 4115
#38
AfreecaTV_OPKUS
6241 117 2865
#39
Dy_4834458
6239 170 6567
#40
HuYa-cosrabbit
6236 21 3628
#41
sanger112233
6233 20 1882
#42
afreecaTV_killme
6231 115 5997
#43
SNIPER-JHY
6227 50 2572
#44
A-MAN44
6226 64 2532
#45
GooRa18
6222 91 2038
#46
B105
6217 43 1569
#47
zqdn2008
6216 36 2286
#48
180cm-Kun
6209 292 5746
#49
mekami_kang
6206 49 1739
#50
Alone__LaoLi
6200 44 3962
#51
John2xpl
6196 27 1530
#52
menghu-6666
6192 21 2565
#53
Att3344
6184 55 1786
#54
clcai10011
6180 34 1910
#55
tkskdl8888
6177 22 2492
#56
mengyou-1
6172 49 1377
#57
KuHong
6170 186 5432
#58
No1_SCAL
6167 87 3585
#59
G-Kill
6165 23 1849
#60
natsukoro
6164 21 1777
#61
xoxo-AT-s
6164 194 3135
#62
KsTv-Laowu-NB
6160 114 4204
#63
ludachuzi
6158 38 1678
#64
Hong_g_
6155 20 2981
#65
john_g_g
6154 41 1744
#66
KPbIM_HAIII_
6153 25 2561
#67
Huya-12814861
6153 99 2025
#68
AFTV_HongYE
6150 107 6223
#69
M4A_choi
6148 13 3242
#70
Reymond_Z
6148 12 2344
#71
XiGua_520777
6146 160 4482
#72
ANDALINI
6143 11 2322
#73
Dream-Damo
6142 0 278
#74
PLA-3BP99
6141 31 1550
#75
White_lutos-1
6141 19 1653
#76
qvq3399
6140 43 2686
#77
saddam8334
6138 135 2197
#78
L1nza1
6137 128 5250
#79
jiang6532
6137 33 1842
#80
LaoGanDie-XiYa
6136 12 1516
#81
Tiferet4423
6132 61 1271
#82
Sir-TianPeng
6131 218 6222
#83
DMWtt7G
6130 25 1625
#84
gxww256419
6128 27 1931
#85
OpaOpa-Oldtype
6128 44 1234
#86
Coke_ya
6125 84 1763
#87
PawpawCWO
6124 29 1849
#88
DayDay71
6123 49 1010
#89
xiangjiaodadaw
6122 35 2968
#90
xiaogenban_528
6121 111 5301
#91
KsTv---Langyu-NB
6121 165 7117
#92
SHAPE-Andy
6120 45 1173
#93
qige5666
6120 47 4201
#94
HuYaTv-16347050
6119 139 4741
#95
XFdeshuangjiegun
6117 93 2405
#96
TigerShark2
6116 22 1987
#97
WL638
6114 34 4798
#98
BloOdSugar-217
6114 132 4361
#99
6113 26 1652
#100
firesnip
6112 23 1562

吃鸡队友

PUBG昵称 共同有些场次 KD
shtzhy
17 -
Yy431_RP
17 1.52
SanHuang-Shenlan
13 3.00
Sina-su2h0u
10 -
DFox_AxinxxX
7 -
HuYa_Heida
7 -
MANGYHYZ
5 -
linxi-cha
5 5.00
QAQ_AmAzingQizhi
5 -
tv07
4 -
RabbitBabya
4 -
zuixihuannilene
4 3.81
DouYu_6130152
4 1.56
HuYa_11145321
4 3.88
Virgo-X-Cx7
2 -
HuYa_10487574
2 -
Virgo-X-77
2 -
For_Rui
2 -
omalu
2 1.19
bjhouzi
2 -
DuZhongqiu
1 0.52
Mishi7-
1 2.37
K-Show-SteveN
1 2.00
c0ta420
1 0.50
Sntxc
1 -
Grumpy88
1 0.38
JackwhiTCHE
1 -
shiyu19960205
1 0.43
Request_A_Song
1 -
VulgoGordoo
1 2.07
ShacoINbox
1 0.25

检测到您未绑定对应的游戏账号,为了能顺利查看到您的战绩,大家必须与您的STEAM账号进行绑定

取消 前去绑定

邀请链接生成成功,快去邀请 好友吧!

复制链接
取消 确定
XML 地图 | Sitemap 地图