ca88手机版登录网页logo
个人版下载 网吧版下载 离线安装包

最近一场: 14小时前 双排TPP 第8名

绝地求生段位图标 等级: -
- 排名前-%

W -

10 -

输出能力

- 场均击杀 - 击杀总数 - % 爆头率

生存能力

- min 场均存活 - 场均排名 - h 存活总时长

战术能力

0 % 战术成功率 - K/D - KDA

移动能力

- M 场均行驶 - M 场均行走 - KM 移动总里程

补给能力

- 治疗总数 - 能力补充总数 - 复活总数

和TA一起玩过的

绝地求生历史战绩

PUBG模式 名次 击杀 伤害 移动距离 助攻 队友
四排 13天前 TPP
25 /26 名次
- 击杀 - 伤害 0.02 km 0

HuYaTV_14702011

xiaohan_1994

四排 13天前 TPP
9 /27 名次
4 击杀 677 伤害 2.58 km 2

HuYaTV_14702011

xiaohan_1994

四排 13天前 TPP
23 /29 名次
1 击杀 100 伤害 0.26 km 0

HuYaTV_14702011

四排 16天前 TPP
3 /28 名次
4 击杀 656 伤害 3.88 km 0

HuYaTV_14702011

HuangCheng-HXR

PCT-Yuan

四排 16天前 TPP
1 /30 名次
3 击杀 500 伤害 4.21 km 0

HuYaTV_14702011

PCT-Yuan

HuangCheng-HXR

huyaTV16418381

四排 16天前 TPP
23 /27 名次
- 击杀 58 伤害 0.08 km 0

HuYaTV_14702011

HuangCheng-HXR

PCT-Yuan

huyaTV16418381

四排 16天前 TPP
1 /28 名次
8 击杀 846 伤害 3.83 km 2

HuYaTV_14702011

PCT-Yuan

HuangCheng-HXR

huyaTV16418381

四排 16天前 TPP
6 /28 名次
2 击杀 219 伤害 1.91 km 0

HuYaTV_14702011

HuangCheng-HXR

PCT-Yuan

huyaTV16418381

四排 16天前 TPP
18 /26 名次
4 击杀 400 伤害 0.33 km 0

Abandonware

HuYaTV_14702011

HuangCheng-HXR

huyaTV16418381

四排 16天前 TPP
23 /30 名次
1 击杀 160 伤害 0.12 km 0

HuYaTV_14702011

4AMReview

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

绝地求生世界排名

排名 PUBG昵称 SP 胜利数 击杀 段位
#1
Huya_HeiMao-
6388 305 3995
#2
HuYaTV_17218611
6304 181 4071
#3
huya_DaEeeeeeee
6292 326 3430
#4
HuYa_17534653
6253 142 2419
#5
BiXin_75701393
6248 208 2832
#6
HuYa-17441261
6243 190 2981
#7
HuYa_17565367
6240 216 3226
#8
HuYaTv_15955702
6238 191 3438
#9
RRRRRRRRRR___
6234 198 4437
#10
HuYa_18414241
6232 244 3969
#11
Fey-coke
6185 212 4393
#12
DouYuTV-6298136
6161 250 3306
#13
huya_17439179
6150 183 3046
#14
HuYatv-17584108
6141 196 3354
#15
6140 153 3010
#16
nishinim
6130 92 1801
#17
Killer_nopro
6127 333 3209
#18
HuYa-TV-15816582
6121 166 2553
#19
HuYa_16119175
6120 102 1562
#20
Killer_Jeert7
6120 339 3535
#21
GZQAQ-
6117 80 4088
#22
HuYa_237096
6116 185 3434
#23
Huya-12814861
6115 109 1705
#24
17_xuanbaby
6114 131 4200
#25
5587_-
6109 143 2997
#26
wobucenaiguoni
6108 88 2669
#27
BP_HaiGeGe
6105 215 3080
#28
Because-foryou
6097 63 2084
#29
DouYuTV_983203Ys
6095 228 3237
#30
BBBBBBBBBB___
6089 155 2713
#31
cytandhyw00
6087 64 1641
#32
6081 78 1797
#33
MIR_HU
6074 185 1922
#34
FC_DaShiXioNg
6074 190 1603
#35
XuanYuanHanFeng
6074 35 1942
#36
HuYa7suo
6069 196 2699
#37
ChangChun-LiMu
6064 157 3524
#38
qiushengxiaoge
6062 26 2305
#39
7144_-
6062 129 3458
#40
Sakura-kgg
6060 152 2918
#41
CarryLZ
6060 183 2928
#42
Rcossio
6058 122 3859
#43
6056 56 1727
#44
Viewy-_-
6051 191 2692
#45
6051 49 1509
#46
6049 59 1969
#47
Oniy_kk
6048 59 4434
#48
LuoDi98K-hY
6048 81 3200
#49
HuYa-17573472
6048 89 2336
#50
6047 57 1406
#51
YoUKe-_-
6045 95 3037
#52
huyaTV-NuoHan
6044 67 4907
#53
4AMluzhiheng
6044 89 2750
#54
Huya-13951867
6043 77 2594
#55
TKI_LGqinG
6042 62 1851
#56
Lx_GZS
6042 198 3030
#57
Bixin_50798298
6041 145 2130
#58
XiaoZzzz_
6041 177 2958
#59
Yy100_M4ZZ5
6041 106 2997
#60
Agnsaiyt920
6041 150 3038
#61
Wow-Cuisite
6040 152 2738
#62
6040 37 1741
#63
Posion_ironMan
6037 172 2904
#64
ROX_Aook
6037 114 2676
#65
xss998
6037 215 2152
#66
10001-Cissy
6036 127 3682
#67
HuYaTv-17185856
6035 97 2485
#68
DouYuTv_3550630
6035 97 2402
#69
KaKaoBoy_
6034 69 1932
#70
HuYaTv_17357610
6034 81 1925
#71
Kter_
6034 151 3240
#72
HuYaTV-15776029
6032 97 3506
#73
GoddessHan
6032 251 3719
#74
OnlyFish-
6032 106 1978
#75
CP520ZFM
6032 92 2259
#76
Elisey_
6032 104 4086
#77
TAOZHIYAO131
6031 51 1837
#78
CDF____laoer
6030 194 2556
#79
GDS_Kid
6030 59 3084
#80
Tr_Tupac
6029 106 3378
#81
Faaaaa-
6029 147 3719
#82
6029 62 1359
#83
LanNiuuuuuuu
6028 251 3169
#84
YueXia-Gg
6028 114 2682
#85
HuYa-13249916
6027 104 2473
#86
Yumnny
6027 256 2782
#87
GoodLookingMany
6023 92 3030
#88
tianleiGGv
6023 129 2404
#89
Dior_O123
6022 250 2129
#90
mengmeng0112
6021 90 3046
#91
WMG_BeiDou
6021 245 2211
#92
SUPER_RascaI
6020 106 3529
#93
1st_Goddaiiii
6020 189 1608
#94
AG-Beffa
6018 233 2476
#95
OUBAO1314
6018 124 1654
#96
6017 69 1645
#97
lxtxingxing123
6017 211 2234
#98
9TEnTaCleS_TsT
6017 130 2426
#99
Scorpio_Zsr
6017 54 4586
#100
Kbz-DdochiMoN-3-
6016 131 2398

吃鸡队友

PUBG昵称 共同有些场次 KD

该用户暂时还没有一起玩过的鸡友!

检测到您未绑定对应的游戏账号,为了能顺利查看到您的战绩,大家必须与您的STEAM账号进行绑定

取消 前去绑定

邀请链接生成成功,快去邀请 好友吧!

复制链接
取消 确定
XML 地图 | Sitemap 地图