ca88手机版登录网页logo
个人版下载 网吧版下载 离线安装包

最近一场: 10小时前 单排TPP 第7名

绝地求生段位图标Lone_survivor Lone_survivor 等级: Lone_survivor
7,078 排名前0.00%

W 125

10 797

输出能力

2 场均击杀 5,444 击杀总数 17.9 % 爆头率

生存能力

13 min 场均存活 37 场均排名 457 h 存活总时长

战术能力

4.1 % 战术成功率 1.87 K/D 1.98 KDA

移动能力

562.2 M 场均行驶 1,045.3 M 场均行走 3,517.4 KM 移动总里程

补给能力

2,466 治疗总数 5,795 能力补充总数 - 复活总数

和TA一起玩过的

Mr_kun886的选手头像 1
Mr_kun886

一起玩了 4场

Douyu-BUBO的选手头像 2
Douyu-BUBO

一起玩了 4场

chimaooooo9的选手头像 3
chimaooooo9

一起玩了 3场

FeiDan0609的选手头像 4
FeiDan0609

一起玩了 2场

T_BNTYO的选手头像 5
T_BNTYO

一起玩了 2场

Y_BNTYO的选手头像 6
Y_BNTYO

一起玩了 2场

mimiko_ringo的选手头像 7
mimiko_ringo

一起玩了 1场

cyloveyou3的选手头像 8
cyloveyou3

一起玩了 1场

SeulT_T的选手头像 9
SeulT_T

一起玩了 1场

tjehdqls4的选手头像 10
tjehdqls4

一起玩了 1场

alshshzk的选手头像 11
alshshzk

一起玩了 1场

jake0585的选手头像 12
jake0585

一起玩了 1场

kimjh1599的选手头像 13
kimjh1599

一起玩了 1场

4h_YiLai的选手头像 14
4h_YiLai

一起玩了 1场

xuchuan925的选手头像 15
xuchuan925

一起玩了 1场

CGH945的选手头像 16
CGH945

一起玩了 1场

LikeScc的选手头像 17
LikeScc

一起玩了 1场

LUCHANG9312的选手头像 18
LUCHANG9312

一起玩了 1场

LieOlieOlie的选手头像 19
LieOlieOlie

一起玩了 1场

GoubuLi_k的选手头像 20
GoubuLi_k

一起玩了 1场

HuyaTV-linshao的选手头像 21
HuyaTV-linshao

一起玩了 1场

NB-buai的选手头像 22
NB-buai

一起玩了 1场

KOR_Anto的选手头像 23
KOR_Anto

一起玩了 1场

namse09的选手头像 24
namse09

一起玩了 1场

p0819的选手头像 25
p0819

一起玩了 1场

SsonG-__-的选手头像 26
SsonG-__-

一起玩了 1场

UnsungHero_的选手头像 27
UnsungHero_

一起玩了 1场

p_myco的选手头像 28
p_myco

一起玩了 1场

oook-69的选手头像 29
oook-69

一起玩了 1场

yukihoro的选手头像 30
yukihoro

一起玩了 1场

arslanahmad1122的选手头像 31
arslanahmad1122

一起玩了 1场

Poison--China的选手头像 32
Poison--China

一起玩了 1场

LUOM56的选手头像 33
LUOM56

一起玩了 1场

DouYuTv_49172的选手头像 34
DouYuTv_49172

一起玩了 1场

zcf98kxiaoxing的选手头像 35
zcf98kxiaoxing

一起玩了 1场

7Mdaniude的选手头像 36
7Mdaniude

一起玩了 1场

bulgukiller的选手头像 37
bulgukiller

一起玩了 1场

GRAYPAGE的选手头像 38
GRAYPAGE

一起玩了 1场

SupryKun的选手头像 39
SupryKun

一起玩了 1场

hamburger530的选手头像 40
hamburger530

一起玩了 1场

Clamf的选手头像 41
Clamf

一起玩了 1场

SNOWBANG的选手头像 42
SNOWBANG

一起玩了 1场

Yjw20140110的选手头像 43
Yjw20140110

一起玩了 1场

mesa7061的选手头像 44
mesa7061

一起玩了 1场

anesmz的选手头像 45
anesmz

一起玩了 1场

Opfor20的选手头像 46
Opfor20

一起玩了 1场

Pooteytang的选手头像 47
Pooteytang

一起玩了 1场

RG-power的选手头像 48
RG-power

一起玩了 1场

XUEMAHAIA的选手头像 49
XUEMAHAIA

一起玩了 1场

monjirouZ的选手头像 50
monjirouZ

一起玩了 1场

KratosR的选手头像 51
KratosR

一起玩了 1场

muratkalay的选手头像 52
muratkalay

一起玩了 1场

Terceta的选手头像 53
Terceta

一起玩了 1场

wTcAo的选手头像 54
wTcAo

一起玩了 1场

绝地求生历史战绩

PUBG模式 名次 击杀 伤害 移动距离 助攻 队友
单排 10小时前 TPP
7 /96 名次
2 击杀 235 伤害 3.33 km 1
单排 11小时前 TPP
31 /100 名次
4 击杀 451 伤害 0.77 km 0
单排 12小时前 TPP
11 /95 名次
3 击杀 389 伤害 1.36 km 0
单排 12小时前 TPP
29 /99 名次
- 击杀 - 伤害 0.90 km 0
单排 12小时前 TPP
70 /98 名次
- 击杀 - 伤害 0.30 km 0
单排 12小时前 TPP
17 /93 名次
4 击杀 440 伤害 3.43 km 1
单排 13小时前 TPP
2 /95 名次
5 击杀 474 伤害 1.99 km 0
单排 13小时前 TPP
16 /99 名次
3 击杀 340 伤害 1.25 km 0
单排 14小时前 TPP
31 /98 名次
1 击杀 156 伤害 0.92 km 0
单排 14小时前 TPP
10 /98 名次
6 击杀 732 伤害 3.08 km 0
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

绝地求生世界排名

排名 PUBG昵称 SP 胜利数 击杀 段位
#1
DouYuTV-3981057
7264 334 10350
#2
DouYu_1553278
7198 293 6899
#3
Twitch_Ryong2
7187 285 6873
#4
17_OAS
7082 125 5454
#5
DouYu-4053316_MT
6840 168 6609
#6
Twitch_PandaTV_
6828 250 8266
#7
maig1028
6774 6 2982
#8
HuYa_634143
6681 275 8453
#9
Huya-GTqiang
6650 144 6535
#10
4AMGuCun0zzZ
6594 96 3975
#11
KS-LeYang
6573 86 3769
#12
GARNETCOMP
6567 51 2413
#13
huya-36661158
6535 155 3682
#14
Huya_XiaoQiangg
6530 191 8226
#15
ks_QingShou_nb
6516 62 3595
#16
HuyaTV-16401686
6493 73 2764
#17
SungMinYingTV
6489 118 3721
#18
HuYaTV_15310849
6461 206 5217
#19
KS68689999
6410 66 1814
#20
wycjjjjj
6404 57 1764
#21
Cigan
6404 89 2727
#22
Huya-15539460
6379 177 4701
#23
huya_tv_15393367
6366 229 7988
#24
AFTV_HomeGround
6350 194 5720
#25
44ever_YU
6333 70 5134
#26
zkekals01
6314 17 1726
#27
Jin_Hui_18
6290 10 2543
#28
KSVT-D0ngYAng
6287 113 6780
#29
Algema
6286 97 4077
#30
AFTV_606
6279 163 9669
#31
TheGame1983
6275 20 2611
#32
trust1004
6264 16 2057
#33
DianMiao-LeYang
6256 78 3945
#34
MaxSpeed88888
6250 23 1929
#35
ttxxbb710815
6248 35 1290
#36
huya_heng1
6245 163 4107
#37
Xuese-YeYu
6244 178 4476
#38
AfreecaTV_OPKUS
6239 112 2553
#39
Dy_4834458
6239 167 6382
#40
HuYa-cosrabbit
6232 20 3396
#41
afreecaTV_killme
6231 115 5997
#42
A-MAN44
6226 64 2532
#43
sanger112233
6223 18 1783
#44
GooRa18
6222 91 2028
#45
SNIPER-JHY
6214 49 2427
#46
zqdn2008
6213 34 2246
#47
180cm-Kun
6209 289 5630
#48
B105
6205 43 1537
#49
mekami_kang
6194 45 1660
#50
Alone__LaoLi
6191 43 3833
#51
John2xpl
6185 26 1483
#52
Att3344
6184 55 1786
#53
menghu-6666
6183 21 2445
#54
clcai10011
6178 34 1866
#55
mengyou-1
6172 49 1375
#56
KuHong
6170 186 5432
#57
tkskdl8888
6166 20 2332
#58
KsTv-Laowu-NB
6160 114 4204
#59
natsukoro
6159 20 1698
#60
No1_SCAL
6154 74 3322
#61
xoxo-AT-s
6153 185 2988
#62
Huya-12814861
6153 96 1981
#63
G-Kill
6151 22 1760
#64
ludachuzi
6148 37 1604
#65
M4A_choi
6148 13 3238
#66
XiGua_520777
6146 160 4482
#67
Hong_g_
6145 20 2850
#68
john_g_g
6145 41 1678
#69
ANDALINI
6142 11 2315
#70
qvq3399
6140 39 2553
#71
KPbIM_HAIII_
6139 22 2416
#72
jiang6532
6137 33 1831
#73
LaoGanDie-XiYa
6136 12 1516
#74
saddam8334
6136 127 2080
#75
Reymond_Z
6134 12 2239
#76
Dream-Damo
6133 0 274
#77
White_lutos-1
6130 19 1590
#78
Tiferet4423
6130 61 1260
#79
L1nza1
6129 126 5146
#80
Sir-TianPeng
6128 217 6126
#81
gxww256419
6128 27 1879
#82
PLA-3BP99
6127 30 1513
#83
AFTV_HongYE
6123 102 5918
#84
DMWtt7G
6122 24 1573
#85
xiaogenban_528
6121 111 5289
#86
SHAPE-Andy
6120 44 1149
#87
HuYaTv-16347050
6119 139 4741
#88
Coke_ya
6119 80 1646
#89
qige5666
6118 45 4178
#90
DayDay71
6116 47 991
#91
TigerShark2
6114 22 1974
#92
OpaOpa-Oldtype
6114 42 1183
#93
xiangjiaodadaw
6114 35 2907
#94
PawpawCWO
6113 28 1796
#95
firesnip
6112 23 1561
#96
halbea1960
6109 18 2129
#97
KsTv---Langyu-NB
6108 160 6863
#98
6108 25 1601
#99
WL638
6106 32 4614
#100
BloOdSugar-217
6106 123 3973

吃鸡队友

PUBG昵称 共同有些场次 KD
Mr_kun886
4 0.80
Douyu-BUBO
4 1.00
chimaooooo9
3 1.19
FeiDan0609
2 -
T_BNTYO
2 0.74
Y_BNTYO
2 0.52
mimiko_ringo
1 -
cyloveyou3
1 0.50
SeulT_T
1 0.60
tjehdqls4
1 1.33
alshshzk
1 0.67
jake0585
1 1.23
kimjh1599
1 -
4h_YiLai
1 0.18
xuchuan925
1 1.25
CGH945
1 0.06
LikeScc
1 -
LUCHANG9312
1 0.33
LieOlieOlie
1 0.88
GoubuLi_k
1 1.11
HuyaTV-linshao
1 0.43
NB-buai
1 0.38
KOR_Anto
1 1.21
namse09
1 0.91
p0819
1 1.16
SsonG-__-
1 0.93
UnsungHero_
1 -
p_myco
1 -
oook-69
1 0.53
yukihoro
1 0.44
arslanahmad1122
1 0.95
Poison--China
1 -
LUOM56
1 0.92
DouYuTv_49172
1 1.75
zcf98kxiaoxing
1 1.00
7Mdaniude
1 0.97
bulgukiller
1 0.98
GRAYPAGE
1 0.67
SupryKun
1 0.27
hamburger530
1 1.33
Clamf
1 -
SNOWBANG
1 -
Yjw20140110
1 0.93
mesa7061
1 1.20
anesmz
1 -
Opfor20
1 1.00
Pooteytang
1 0.50
RG-power
1 1.68
XUEMAHAIA
1 -
monjirouZ
1 1.12
KratosR
1 -
muratkalay
1 1.04
Terceta
1 1.14
wTcAo
1 0.38

检测到您未绑定对应的游戏账号,为了能顺利查看到您的战绩,大家必须与您的STEAM账号进行绑定

取消 前去绑定

邀请链接生成成功,快去邀请 好友吧!

复制链接
取消 确定
XML 地图 | Sitemap 地图